اخبار کوتاه

گزارش تصويري : نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران

چهار شنبه 15 دی 1395

نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران

چهارشنبه 95/10/15 نشست هم انديشي كارشناسان محترم شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستانهاي استان مازندران با حضور دكتر يونسي معاون محترم سياسي - امنيتي استانداري مانرندران در سالن همايش اداره بهزيستي شهرستان بابلسر برگزار گرديد.درضمن در پايان جلسات از جناب آقاي يزدانخواه كارشناس محترم  مبارزه با مواد مخدر فرمانداري فريدونكنار تقدير و تشكر بعمل آمد.

برو به بالا