اخبار کوتاه

گزارش تصويري : تشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنار

چهار شنبه 15 دی 1395

تشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنارتشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنارتشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنارتشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنارتشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنارتشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنارتشكيل جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنار

 جلسه كارگروه آرد و نان شهرستان فريدونكنار با موضوع بررسي راهكارهاي افزايش كيفيت نان وارتقاء رتبه نانوائي ها به رياست دكتر منفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد.

برو به بالا