اخبار کوتاه

گزارش تصويري : نشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندار

سه شنبه 14 دی 1395

نشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندارنشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندارنشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندارنشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندارنشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندارنشست صميمي دكتر منفردي با مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران در دفتر كار فرماندار

 صبح سه شنبه  دكتر منفردي،  سرپرست فرمانداري فريدونكنار در دفتر كارخود با جناب آقاي محمودي مدير كل محترم  سازمان تأمين اجتماعي استان مازندران نشست صميمي برگزارنمود. . وي دراين نشست خواهان استقرار درمانگاه تأمين اجتماعي در شهرستان وهمچنين بحث انتقال پرونده هاي بيمه اي كارگاه هاي حوزه شهرستان راكه در شهرستان بابلسر بوده را خواستار شد.

 

برو به بالا