اخبار کوتاه

گزارش تصويري : مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

دوشنبه 13 دی 1395

مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.مانور ساعت صفر كارگروه امداد و نجات (مديريت بحران ) شهرستان فريدونكنار برگزار گرديد.

هفته گذشته بمناسبت 5 ديماه، روز ايمني در برابر زلزله و كاهش اثرات بلاياي طبيعي ، جلسه اي در ساعت 4 بامداد  با رياست دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار و با حضور اعضاي محترم كارگروه امداد و نجات شهرستان  در اداره  هلال احمر فريدونكنار برگزار گرديد.

برو به بالا