اخبار کوتاه

گزارش تصويري : بازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابع

یکشنبه 12 دی 1395

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابعبازدید سرزده سرپرست فرمانداری فریدونکنار از خبازی های سطح شهر و روستاهای تابع

ساعت 6 صبح پنج شنبه دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار ازخبازی های سطح شهرستان بازديد بعمل آورد.  در این بازدید رئیس ومعاون محترم اداره غله شهرستان و مديريت محترم بحران فرمانداري فريدونكنار ايشان را همراهی نمودند. درادامه بازدیدها رعایت نکات بهداشتی و محیطی، ارتقا کیفیت نان و رعایت وزن چانه مورد تاکید قرار گرفت.

 

برو به بالا