اخبار کوتاه

گزارش خبري : بازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگ

یکشنبه 12 دی 1395

بازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگبازديد دكتر منفردي از تالاب روستاي ازباران وقوهاي فرياد كش وگنگ

دكترمنفردي ، سرپرست فرمانداري فريدونكنار به اتفاق بخشدار محترم مركزي ،ظهرديروز با حضور در محل استقرار زمستانی قوهای مهاجر در تالاب روستای ازباران بخش دهفری شهرستان فریدونکنار، ازنزديك با این مخلوقات خدای بزرگ که بعد از هزاران کیلومتر سفر به اینجا آمدند و مهمان ما شدند بازديد بعمل آورد .وي با اشاره به اينكه ماموظف هستیم امنیت و تغذیه مناسب این مهمانان زمستانی را تأمین کنیم.تصريح كرد:  حمایت از این پرندگان مهاجر وظیفه قانونی ماست و از سوی دیگر مهاجرت این پرندگان به تالاب ها ، یک پدیده ارزشمند گردشگری برای شهرستان تلقی می شود و می تواند صنعت گردشگری ما را در زمستان رونق بخشد.

 

برو به بالا